CENÍK

 

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění:

  

Vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti: řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rybářský průkaz, sportovní průkazka atd.)

základní sazba  200,- Kč

 

Lékařská prohlídka vyžádaná zaměstnavatelem či klientem při práci v riziku dle §12 Z49/67

 vstupní a výstupní vyšetření 300,-Kč, periodická prohlíka 250,- Kč.

 

Pacientem vyžádané interní vyšetření (vč.ekg)

základní sazba 200,-Kč

 

Odběr krve (krevní skupiny či dalších vyšetření) na žádost pacienta a bez doporučení lékaře

základní sazba 300,-Kč

 

Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztíženého společenského uplatnění

základní sazba 200,-Kč

  

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost klienta pro jeho vlastní potřebu 150,-Kč

 

Jiný administrativní výkon vyžádaný pacientem

základní sazba 100,-Kč

 

aplikace očkovacích látek- mimo povinný očkovací kalendář 100,- Kč

 

Vystevení duplikátu zdravotního průkazu (př. PN, lístek na peníze) 30,-Kč

 

Kopírování, případně faxování 2 Kč / 1stranu

 

 

Pozn. toto zdravotnické zařízení neposkytuje zdravotní služby, u kterých by byl předem vyžadován písemný souhlas a nevede tedy seznam takových výkonů.