Závodní péče

 

Ze zákona je každá organizace povinna zajistit svým zaměstnancům závodní preventivní péči lékařem.

Pracovně lékařská prohlídka se provádí na základě podnětu zaměstnavatele, který v žádosti k prohlídce smluvnímu lékaři písemně sděluje

jakou lékařskou prohlídku požaduje (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní), ke které práci je zaměstnanec posuzován, kategorizaci

pracoviště. Zaměstnanec je povinen mít s sebou výpis ze své zdravotnické dokumentace či doplňková vyšetření daná zákony nebo rozhodnutím

hygienika souvisejících s výkonem konkrétní práce.

Součástí zdravotní prohlídky je anamnéza, fyzikální vyšetření, případně vyšetření moči.

Je vypracován posudek o zdravotní způsobilosti se závěrem: zdravotně způsobilý, způsobilý s podmínkou, zdravotně nezpůsobilý.