NALÉHAVÉ SITUACE

Při život ohrožujících stavech volejte RZP na tel. č. 155 / 112 
 

Lékařská pohotovost - nemocnice Prachatice a.s., Nebahovská 1015


Toxikologie - Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2, Na Bojišti 3
Po požití škodlivé látky, houby, rostliny, nebo při podezření na užívání návykových látek.
Tel.: 224 919 293, 224 915 402

V době dovolené nás zastupuje MUDr. Martin Nerad ve Vlachově Březí.