Interní ambulance

 

Předoperační interní vyšetření:

Jedná se o soubor vyšetření, na jejichž základě lékař posoudí, zda je plánovaný operační výkon z hlediska zdravotního stavu pro pacienta

rizikový. Provádí se u každého pacienta před plánovaným operačním výkonem.

Pacient přinese ranní moč, přichází k odběru žilní krve nalačno (optimálně 1-2 týdny před operací).

Součástí lékařského vyšetření je dále změření krevního tlaku, EKG, fyzikální vyšetření, anamnéza, případně rtg SP.

Na základě výsledku uvedených vyšetření lékař schválí či neschválí operační výkon.