Prevence kardiovskulárních onemocnění

Ordinace praktického lékaře » Prevence kardiovskulárních onemocnění

Prevence kardiovaskulárních onemocnění.

 

Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí v celém vyspělém světě.

Patří sem srdeční infarkty, mozkové příhody, postižení velkých i malých tepen a příslušných orgánů jimi vyživovaných.

Většina těchto onemocnění je podmíněna aterosklerozou- kornatěním tepen.

Rychlost průběhu aterosklerozy závisí na přítomnosti tzv. rizikových faktorů (RF).

Mezi ovlivnitelné RF patří zejména vysoká hladina cholesterolu v krvi, vysoký krevní tlak, kouření cigaret, cukrovka, nadváha a obezita, sedavý životní styl.

Přítomnost rizikových faktorů zjišťuje praktický lékař zejména při preventivní prohlídce. Časné zjištění RF umožňuje jejich cílené ovlivnění farmakoterapií, nutná je však i spolupráce pacienta.

Kdo chce snížit své riziko cévních onemocnění a žít delší a zdravý život, musí respektovat zásady zdravého životního stylu.