Prevence nádorových onemocnění

Ordinace praktického lékaře » Prevence nádorových onemocnění

 

Prevence nádorových onemocnění:

  

Primární prevencí se rozumí eliminace rizikových faktorů:

omezení kouření, kancerogenů v potravě, ionizujícího záření.

Hlídejte si svoji váhu, snižte množství živočišných tuků v potravě, nevystavujte se zvýšeně slunečnímu záření.

Snažte se přijímat dostatek vitaminů, vlákniny, stopových prvků.

 

Sekundární prevencí nazýváme snahu o odhalení počínajících nádorových onemocnění.

V případě karcinomu prsu - samovyšetření prsů od 20 let věku, mamografie od 40 do 69 let v jednoročních popř. dvouročních intervalech.

U nádoru tlustého střeva - vyšetření per rectum osobám starším 50 let. Vyšetření stolice na skryté krvácení u jedinců v rozmezí 50-74 let 1x za 1-2 roky. Při pozitivním výsledku by měla následovat kolonoskopie.

K odhalení karcinomu děložního čípku jsou nutné pravidelné gynekologické kontroly vč. provedení stěru z děložního čípku. Dále doporučujeme u mladých dívek očkování proti HPV.

Karcinom prostaty - zde doporučujeme vyšetření per rectum mužům starším 50 let, spolu s vyšetřením PSA ze žilní krve.

V rámci prevence melanomu kůže doporučujeme vyšetření znamének u lidí ve věku 20-39 let každé 3 roky, u lidí starších více jak 40 let každý rok.

U pacientů s vysokým rizikem bronchogenního karcinomu se doporučuje 1x za 2 roky rentgen SP.

 

Navštivte lékaře máte-li tzv. varovná znamení: změny ve vyprazdňování stolice, nevysvětlitelný úbytek hmotnosti, dlouhodobě kašel či chrapot.